پیك ماراوا http://maravablogname.mihanblog.com 2020-04-05T15:43:58+01:00 text/html 2013-11-15T06:55:40+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی پیچیده شمیمت http://maravablogname.mihanblog.com/post/531 <div align="center"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><font size="7"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">پیچیده شمیمت<br><br></span></font></span></font><img src="http://upload.tehran98.com/upme/uploads/666096510d0755441.jpg" alt="" align="" border="0" height="240" hspace="0" vspace="0" width="419"><br></div> text/html 2013-10-15T15:50:28+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی بیاد هفتمین روز درگذشت همنورد عزیرمان پرویز اسكویی http://maravablogname.mihanblog.com/post/530 <div align="center"><font size="5">پرویز پر كشید ورفت <br><br><font color="#FF0000">بیاد همنورد عزیزمان پرویز اسكویی<br><br></font></font><img src="<a href=" http:="" upload7.ir="" "="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://upload7.ir/images/70475131463967711756.jpg" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی" border="0" height="328" width="423"><br></div> text/html 2013-10-15T11:43:44+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی اثر تاریخی پیر روشنایی مراغه تخریب میشود http://maravablogname.mihanblog.com/post/529 <span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#FF0000" size="7"><font color="#333333" size="4">متاسفانه اخیرا اقداماتی كه در شهر تاریخی وفرهنگی وباغ شهر مراغه انجام می پذیرد حركت ها غیراصولی كه از قطع اشجار گرفته تا تخریب آثار بیشتر به چشم می خورد وبجای ثبت آنها بعنوان اثر ماندگار تاریخی ساخت وساز های غیر اصولی كه بناء های زیبای تاریخی یكی پس از دیگری ازبین می رود .این درحالی است كه در شهر همجوار كه فاقد آثار تاریخی معتبر می باشد یكی پس از دیگری آثاری جدید الاحداث تاریخ از گوشه كنارش روییده و وجزء آثار ملی ثبت می شود .براستی در مراغه چرا چنین است. دریكی دوروز گذشته شنیده اثر تاریخی پیر روشنایی در روز عید قربان تخریب خواهدشد گفته میشود كه قدمت این اثر به بیش از 150 سال میرسد.</font><br>چـــــــــرا؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font><font color="#FF0000" size="7">؟</font></span> text/html 2013-08-14T15:26:32+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی آنا (مادر) http://maravablogname.mihanblog.com/post/527 <font size="4"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"> <p><br></p></font></strong></font><h2><font color="#FF6666" size="7"><a href="http://maravanews.mihanblog.com/post/51"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#FF6666">آنا(مادر)</font></span></a></font></h2><p><br></p><p><img src="http://<a href=" http:="" upcity.ir="" "="" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://upcity.ir/images2/06706079123768505746.jpg" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی آپ سیتی" border="0" height="242" width="164"></p><font size="4"><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif"><p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">آنانی قوجالار ائوینه آتان </font></strong></p> <p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">الین دالیسیندا</font></strong></p> <p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">ماوی بیر سوز وار؛</font></strong></p> <p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">سنسیزلیك اولومدیر</font></strong></p> <p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">آنا آی آنا !!</font></strong></p> <p><strong><font face="arial,helvetica,sans-serif">استاد محمدرضا مقدسی (خاموش)</font></strong></p> <p>ماوی:آبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قوجالار ائوی : خانه سالمندان</p> <p><strong>وقتی بو شعری اوستاد دان اشید دیم&nbsp;&nbsp; &nbsp;بو داستانین یادینا دوشدوم.</strong></p></font></strong></font><font size="4"> </font> text/html 2013-08-06T14:14:34+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی روز خبرنگار در راه است ولی...................... http://maravablogname.mihanblog.com/post/525 <font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333"><br>به بهانه روز خبرنگار<br><br></font></span>روز خبرنگار در راه است ولی.................</font></span></font><font size="5"><span style="background-color: rgb(255, 255, 204);"><font color="#FF0000"><br></font></span></font><br><div align="center"><div align="center"><font size="5"><img src="http://upload7.ir/images/17862828178734771597.jpg" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی" border="0" height="203" width="320"></font><br></div><div align="right"><img src="http://upload7.ir/images/95733056966665654782.jpg" alt="آپلود عکس رایگان و دائمی" border="0" height="84" width="71"><br></div><br></div><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="2">روز خبرنگار درراه است ولی مسولین شهر مراغه از روی رفع تكلیف هرسال برای اینكه این امر مهم را از سر خود برهانند مراسمی را نمادین برگزار می كنند درحالی كه این خبرنگارانند كه اشتیاق&nbsp;&nbsp; خدمت رسانی&nbsp; مسولین را دوچندان می نمایند، اگراطلاع رسانی وخبر نبود آیا خدمات&nbsp; مسولین نمودپیدا می كرد؟ <br>یادمان نمی رود كه در تودیع دادستان شهر چه هدایای برای تجلیل از وی تقدیم ایشان شد. البته عمكلردشان خوب بود ولی آیا در عملكرد تمام مسولین شهر خبرنگار هیچ نقشی ندارد <br>چرا دارند وانكار نا پذیراست&nbsp; نقش پیغام رسانان خبرورسانه&nbsp; سهم عمده ای دارند ولی در روز تجلیل هیچ <br>براستی چرا؟<br>خبرنگار هدیه نمی خواهد پاداش نمی خواهد بدون منت عزت وسربلندی می خواهد برای خودش وهموطناش خبرنگار صداقت جستجو می كند خبرنگار می خواهد و می خواهد. وجستجو می كندصداقت در گفتاررا<br><br></font><br> text/html 2013-07-23T07:38:00+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی حذف صبحانه و افزایش خطر سکته قلبی http://maravablogname.mihanblog.com/post/524 <h1 align="center"><br></h1><h1 align="center">حذف صبحانه و افزایش خطر سکته قلبی </h1><p><br></p><p><span class="newsCode"></span><br></p> <div class="main-image" align="center"> <a href="http://isna.ir/fa/photo/92050100353/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C" target="_blank"> <img src="http://media.isna.ir/content/989254.jpg/2" class="thumb3" title="استانها/ قلب" alt="989254.jpg"></a><br><br><a href="http://isna.ir/fa/photo/92050100353/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C" target="_blank"> </a></div><br><br><p><font size="2">بررسی پزشکان آمریکایی نشان می‌دهد مردانی که از خوردن وعده غذایی صبحانه امتناع می‌کنند بیشتر در معرض سکته قلبی هستند. </font> </p><p> </p><font size="2"> </font><p><font size="2"> به گزارش سرویس «سلامت» ایسنا، در این مطالعه وضعیت سلامت بیش از 26 هزار مرد 45 و 82 ساله به مدت 16 سال مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. </font></p><font size="2"> </font><p> </p><font size="2"> </font><p><font size="2"> این پزشکان در پایان مطالعات خود دریافتند افرادی که به طور مرتب وعده صبحانه را حذف می‌کنند 27 درصد بیشتر در معرض سکته قلبی هستند و یا بر اثر ابتلا به بیماری‌های قلبی جان خود را از دست می‌دهند. </font></p><font size="2"> </font><p> </p><font size="2"> </font><p><font size="2"> بر اساس این مطالعات،‌ افرادی که صبحانه نمی‌خورند اغلب سیگاری‌ها، کارمندان تمام وقت،‌ مجردها و نیز افرادی هستند که تحرک بدنی کافی ندارند. </font></p><font size="2"> </font><p> </p><font size="2"> </font><p><font size="2"> یکی از محققان ارشد این مطالعه در دانشکده سلامت عمومی هاروارد گفت: افرادی که صبحانه نمی‌خورند بیشتر با فاکتورهای خطرزا نظیر چاقی، فشارخون بالا، دیابت و کلسترول مواجه می‌شوند و این مشکلات نیز به مرور زمان خطر سکته قبلی را تشدید می‌کنند. </font></p><font size="2"> </font><p> </p><font size="2"> به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا،‌ این پزشکان در پایان تاکید کردند که خوردن صبحانه با کاهش خطر سکته قلبی همراه است. گنجاندن انواع مختلفی از غذاهای سالم در وعده صبحانه روشی آسان برای رساندن انرژی و مواد مغذی کافی به بدن است </font> text/html 2013-07-23T07:26:05+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی اختلالات هورمونی موجب بروز پوكی استخوان می شود http://maravablogname.mihanblog.com/post/523 <div style="padding-bottom:10px;"> <span class="rooTitr"> </span></div> <div align="center"><font size="5"><br><a href="http://irna.ir/html/1392/13920501/80747526.htm" class="Titr cblue" target="_blank">اختلالات هورمونی موجب بروز پوكی استخوان می شود</a><br><br></font><br><div class="photoHolder"><br></div> <br><div class="photoHolder"><img src="http://img7.irna.ir/1392/13920501/80747526/80747526-4575956.jpg" height="145" width="243"><font size="2"><br><br></font></div><font size="2"> دكتر احمد سلیم زاده روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: پوكی استخوان، نوعی بیماری استخوان است كه موجب كاهش تراكم بافت استخوان و كاهش معدنی شدن ( رسوب كلسیم) استخوان می شود كه این امر منجر به افزایش احتمال شكستگی خواهد شد. <br>وی خاطرنشان كرد: برای كسب حداكثر توده استخوانی، برخی عوامل مانند ارث و جنس غیر قابل تغییر هستند اما بقیه علل مانند تغذیه، ورزش و بیماری های زمینه ساز پوكی استخوان را می توان اصلاح كرد. <br>این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران گفت: تغذیه مناسب در سن رشد با كلسیم ، ویتامین D و پروتئین كافی ، ورزش مناسب و درمان بیماری های هورمونی از پوكی استخوان پیشگیری می كند. <br>سلیم زاده افزود: پوكی استخوان تا زمانی كه منجر به شكستگی نشود علامتی ندارد و با بروز شكستگی در محل های مختلف دارای علایم ظاهری می شود. <br>وی یادآور شد: بیشتر استخوان های بدن به ویژه ستون فقرات در ناحیه كمر ، استخوان ران، گردن و ناحیه ساعد در معرض پوكی استخوان قرار دارند. <br>این متخصص روماتولوژی درباره روزه داری در مبتلایان به پوكی استخوان گفت: بیمارانی كه تحت درمان بیماری پوكی استخوان هستند با كسب اجازه از پزشك معالج می توانند روزه بگیرند. <br>سلیم زاده به این بیماران توصیه كرد: كلسیم را در فاصله افطار و سحر مصرف كنند و از مایعات بیشتری در فاصله افطار تا سحر استفاده كنند</font></div> text/html 2013-07-23T07:22:39+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی 6توصیه برای اینکه موهایتان سفید نشود http://maravablogname.mihanblog.com/post/522 <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title" align="center"><br></h1><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title" align="center"><br></h1><h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title" align="center"><font size="6"><a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4480348/6%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF">6توصیه برای اینکه موهایتان سفید نشود</a></font></h1><p><br></p> <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.yjc.ir/fa/news/4480348/6%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF"> </a> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;"><font size="2">برای پیشگیری از استرس تا جایی که می‌توانید مواد غذایی ضداسترس میل کنید. آرامشتان را حفظ کنید. ورزش‌هایی مانند پیاده‌روی و یوگا را دریابید. خواهید دید که روزبه‌روز وضعیت موهایتان بهتر شده و جوانی‌شان را بازمی‌یابند</font>.</div> <div><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span"><span style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial; FONT-SIZE: 13px" class="Apple-style-span">به گزارش <a style="COLOR: #ff0000" href="http://www.yjc.ir/fa/services/10">گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران</a> ؛ درست است که سفید شدن موها عوامل مختلفی دارد، اما با این حال می‌توان با استفاده از برخی گیاهان جلوی سفیدی زودهنگام آن‌ها را گرفت. یکی از این گیاهان موثر آلوئه‌ورا است.<br>&nbsp;همیشه یک سوال برای من وجود دارد که چرا خیلی از ما از حالت و جنس موهایمان راضی نیستیم! یکی را می‌بینید که موهای لختی دارد اما دربه‌در دنبال فر کردن است، آن دیگر موهای فر دارد همیشه شاکی است و می‌خواهد موهایش را صاف کند. یکی موهایش پرکلاغی است و همیشه دنبال رنگ مو است و یکی دیگر می‌خواهد موهایش را مشکی کند.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>احتمالاً الآن هم در کوچه و خیابان دیده باشید که برخی از جوان‌ها اسپری رنگ سفید را روی موهایشان خالی می‌کنند تا قسمت‌هایی از موهایشان را سفید کنند. این یکی دیگر از آن کارهاست! چون هر کسی که موهایش سفید می‌شود اولین کاری که انجام می‌دهد رنگ کردن موهاست اما بعضی‌ها برعکس عمل می‌کنند.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>موی سالم و زیبا یک زینت طبیعی برای صورت است. اگر شما هم جزو افرادی هستید که بر عکس این جوان‌ها نمی‌خواهید به این زودی‌ها موهایتان سفید شود باید به فکر مراقبت از آن‌ها باشید. برخی از مواد غذایی، گیاهان و ویتامین‌ها می‌توانند با سفیدی زودهنگام موها مقابله کنند. در این مقاله 6 توصیه داریم که جوانی را به موهایتان بر می‌گرداند. با ما همراه باشید.<span style="FONT-WEIGHT: bold"><br>ژل آلوئه‌ورا برای مقابله با سفیدی موها</span><br>درست است که سفید شدن موها عوامل مختلفی دارد (مثل وراثت، استرس، فشارهای روزمره و غیره) اما با این حال می‌توان با استفاده از برخی گیاهان جلوی سفیدی زودهنگام آن‌ها را گرفت. یکی از این گیاهان موثر آلوئه‌ورا است. ژل گیاه آلوورا حاوی ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی متعددی است برای همین هم مانند یک آنتی‌اکسیدان عمل کرده و باعث تقویت بدن می‌شود. باید بدانید که این ژل نمی‌گذارد که به این زودی‌ها چین و چروک روی پوستتان عرض اندام کند و علاوه بر این از پیری موها نیز پیشگیری می‌کند.<br>برای بهره‌مندی از خواص این گیاه مفید توصیه می‌کنیم که یک قاشق غذاخوری ژل آلوورا را در مقدار آب حل کرده و به مدت یک ماه هر روز سه مرتبه از این ترکیب میل کنید. سپس به مدت سه ماه و هر ماه بیست روز این کار را تکرار کنید. توصیه می‌کنیم از ژل‌هایی استفاده کنید که معتبر بوده و دارای مهر استاندارد باشد.</span></span></div><br><div><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium 'Times New Roman'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span"><span style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 21px; FONT-FAMILY: Tahoma, Arial; FONT-SIZE: 13px" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: bold">مواد غذایی ضد پیری را دریابید</span><br>با گذشت زمان موهای سفید لابه‌لای موها خودنمایی می‌کنند. برای اینکه با پیری فیزیولوژیک موها مقابله کنید به تغذیه‌ی تان اهمیت بیشتری بدهید. برای این کار ویتامین‌های زیر را دریابید:<br>ویتامین E: روغن‌های گیاهی، روغن زیتون یا روغن کنجد و غیره<br>سبزیجات سرشار از بتاکاروتن: میوه‌ها و سبزیجات زرد، نارنجی و سبز تیره<br>گیاهان سرشار از زینک یا همان روی: جوانه‌ی گندم، لوبیاها، توفو و غیره<br>منیزیم: میوه و سبزیجات، میوه‌های خشک، مغزها و آجیل و غیره<br>کلسیم: سبزیجات برگ سبز تیره، بادام، آجیل‌ها، انگور فرنگی و غیره<br>پتاسیم: گوجه‌فرنگی، هویج، لوبیا<br>آهن: آجیل‌ها، میوه و سبزیجات خشک، گوشت، جلبک‌های دریایی<br><br><span style="FONT-WEIGHT: bold">دمنوش گیاه جینکو میل کنید</span><br><br>چند نفر را می‌شناسید که موهایش خیلی زود سفید شده و وقتی علت را جویا می‌شوید آه از نهادش بلند می‌شود و افسوس می‌خورد؟ سفید شدن موها یک حالت نگرانی و استرس ایجاد می‌کند. و وقتی هم که استرس بیشتر می‌شود پیری و سفیدی موها شتاب بیشتری می‌گیرد.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br>باید بدانید که برگ‌های گیاه جینکو یک درمان طبیعی برای مقابله با استرس اکسیداتیو محسوب می‌شوند این گیاه باعث گردش خون بهتر می‌شود و از مشکلاتی مانند پیری فیزیولوژی موها پیشگیری می‌کند. برای بهره‌مندی از خواص این گیاه توصیه می‌کنیم که 40 گرم برگ خشک گیاه جینکو را در یک ظرف حاوی یک لیتر آب ریخته و به مدت یک ساعت بجوشانید. محلول را صاف کرده و بعد از هر وعده‌ی غذایی (یعنی سه مرتبه در روز) میل کنید.<span style="FONT-WEIGHT: bold"><br>کلاه بگذارید</span><br>تابستان فصلی است که سلامت موها به خصوص موهای رنگ شده را به خطر می‌اندازد. می‌پرسید چرا؟ به خاطر اینکه خورشید بی‌امان می‌تابد و اشعه‌های ماورای بنفش به فولیکول‌های موها آسیب زده و آن‌ها را حساس تر و شکننده‌تر می‌کند. از آنجایی هم که موها نمی‌توانند نور خورشید را منعکس کنند کدر شده و سفید می‌شوند.<br><span style="FONT-WEIGHT: bold">استرس را از خود دور کنید</span><br>باید بدانید که موها مستقیماً از طریق خون تغذیه می‌شوند و استرس و نگرانی هم باعث کند شدن جریان خون می‌شود. برای همین هم استرس تعادل موها را برهم زده و باعث سفید شدن آن‌ها می‌شود. برای پیشگیری از استرس تا جایی که می‌توانید مواد غذایی ضداسترس میل کنید. آرامشتان را حفظ کنید. ورزش‌هایی مانند پیاده‌روی و یوگا را دریابید. خواهید دید که روزبه‌روز وضعیت موهایتان بهتر شده و جوانی‌شان را بازمی‌یابند.<span style="FONT-WEIGHT: bold"><br>در انتخاب رنگ مو دقت کنید</span><br>زمانی که موها خیلی سفید شده باشند چاره ای‌ جز رنگ کردن باقی نمی‌ماند. در این صورت لازم است که هر ماه موها رنگ شوند تا ریشه‌ی سفید آن‌ها خیلی معلوم نشود. اما حواستان باشد. نتایج پژوهشی که در سال 2001 انجام شد نشان می‌دهد که آمونیاک برای بدن خطرناک است. برای همین هم توصیه می‌کنیم از رنگ موهایی استفاده کنید که فاقد این ترکیب شیمیایی باشند. توصیه می‌کنیم رنگ‌هایی را انتخاب کنید که به رنگ موی اصلی‌تان نزدیک تر باشد.</span></span></div><font size="6"> </font> text/html 2013-07-23T06:46:03+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی كمیته امداد طرح هر خانواده میزبان یك مددجو در مراغه را آغاز كرد http://maravablogname.mihanblog.com/post/521 <div align="center"><font size="5"><br>&nbsp; كمیته امداد طرح هر خانواده میزبان یك مددجو در مراغه را آغاز كرد <br><br></font><div class="photoHolder"><img src="http://img.irna.ir/1392/13920501/80747310/80747310-4575651.jpg" height="222" width="349"><br><br><font size="3"><span class="lid">مراغه - رییس كمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه گفت: طرح هر خانواده میزبان یك مددجو همزمان با چهاردهم ماه رمضان برای دومین سال پیاپی در این شهرستان آغاز شد. </span><br></font></div><font size="3"> </font><div class="infoHolder"><font size="3"> </font><table id="info" cellpadding="0" cellspacing="0"><font size="3"> </font><tbody><font size="3"> </font><tr style="VERTICAL-ALIGN: top"><font size="3"> </font><td style="VERTICAL-ALIGN: top"><font size="3"> </font><div style="TEXT-ALIGN: left"><a href="/Print.aspx?NID=80747310"><span style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold" class="cNerenji">:: <br></span></a></div><font size="3"><span class="rooTitr"></span></font><font size="2"><font size="3">ایوب </font>هاشمیان روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این طرح به منظور كمك به خانواده های نیازمند تحت پوشش این كمیته در ماه ضیافت الهی برگزار می شود. <br>وی اظهار كرد: در این طرح هر خانواده می تواند با مراجعه به این نهاد و یا تماس با رابطان این كمیته برای یك وعده مددجو جیره خشك و گرم اهدا كند. <br>رییس كمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه گفت: خیرانی كه در صدد اهدای افطاری به نیازمندان هستند، می توانند با همكاری این نهاد و در حضور خودشان نذورات را به دست نیازمندان برسانند. <br>هاشمیان اظهار كرد: این كمیته هر روز آماده جوابگویی و هماهنگی با مردم و حامیان در راستای حمایت از نیازمندان و مستمندان است. <br>وی گفت: مردم می توانند برای شركت در طرح های كمیته امداد با شماره تلفن های ۲۲۴۵۵۵۱ و ۲۲۳۵۵۵۱ تماس بگیرند</font></td></tr></tbody></table></div><br></div> text/html 2013-07-23T06:40:10+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی خیر مراغه ای یك مسجد بنا كرد http://maravablogname.mihanblog.com/post/520 <div align="center"><font size="6"><br><a class="Titr cblue" href="/html/1392/13920431/80746887.htm" target="_blank">خیر مراغه ای یك مسجد بنا كرد</a><br></font><font size="2"><span class="lid">مراغه - رییس اداره اوقاف و امور خیریه مراغه گفت: خیر مراغه ای مسجدی در یكی از محلات این شهرستان بنا كرد. </span></font><br><br><div class="photoHolder"><img src="http://img.irna.ir/1392/13920431/80746887/80746887-4574961.jpg" height="214" width="328"><br><br></div> <div class="infoHolder"> <table id="info" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="VERTICAL-ALIGN: top"> <td style="VERTICAL-ALIGN: top"> <div style="TEXT-ALIGN: left"><a href="/Print.aspx?NID=80746887"> </a> <div style="WIDTH: 400px; PADDING-RIGHT: 4px" class="body"> <p><font size="2">حجت الاسلام جعفر جنتی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: عیسی گل تپه منزل مسكونی ۱۱۶ متر مربعی خود را در خیابان پاسداران برای انجام امور محله، وقف و مسجدی شامل طبقه همكف و شبستان با سه میلیارد ریال اعتبار احداث كرده است. <br>در این مسجد مراسم ماه رمضان برگزار می شود</font></p></div></div><font size="2"><span class="rooTitr"></span><br></font></td></tr></tbody></table></div><br></div> text/html 2013-07-23T06:35:25+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی ۵۲۷ گرم مواد مخدر و یك قبضه سلاح جنگی در مراغه كشف شد http://maravablogname.mihanblog.com/post/519 <font size="5"><br></font><div align="center"><font size="5"><br><a class="Titr cblue" href="/html/1392/13920501/80747324.htm" target="_blank"> </a></font><font size="5"><a class="Titr cblue" href="/html/1392/13920501/80747324.htm" target="_blank"><span class="lid"><font size="3">۵۲۷ </font></span>گرم مواد مخدر و یك قبضه سلاح جنگی در مراغه كشف شد</a><br><br><br></font><span class="lid"><font size="3">مراغه - فرمانده نیروی انتظامی مراغه از كشف ۵۲۷ گرم انواع مواد مخدر و یك قبضه سلاح جنگی در این شهرستان خبر داد. </font><br></span><div class="photoHolder"><img src="http://img.irna.ir/1392/13920501/80747324/80747324-4575673.jpg" height="217" width="313"><br><br></div> <div class="infoHolder"> <table id="info" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="VERTICAL-ALIGN: top"> <td style="VERTICAL-ALIGN: top"><font size="2">سرهنگ عیسی هاتفی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در دو علمیات پاكسازی مناطق آلوده به مواد مخدر ۵۴ معتاد خطرناك دستگیر، یك قبضه سلاح كمری، ۱۱ تیر جنگی و دو دستگاه موتورسیكلت سرقتی كشف شد. <br>وی یادآوری كرد: دستگیر شدگان شامل ۱۵ زن و ۳۹ مرد هستند كه برخی از آن ها به مراجع قضایی و برخی دیگر نیز به مراكز ترك اعتیاد این شهرستان تحویل داده شدند. <br></font></td></tr></tbody></table></div><br></div> text/html 2013-07-20T12:45:18+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی مسابقه های كانوپولوی كشور در مراغه برگزار می شود http://maravablogname.mihanblog.com/post/517 <div class="pageHolder"> <div class="staticMenu"> <div class="languageBar"> <div style="BACKGROUND-IMAGE: url(/images/PovinceHeaders/tabriz.png)" class="header"> <div class="SiteGroup"> </div></div> </div></div> </div> <center> <div> <div id="wrapper"> <div class="RightCol"> <div id="Detail" class="Detail"> <div style="WIDTH: 100%"> <div class="photoHolder"><br><font size="5"><a class="Titr cblue" href="http://mihanblog.com/html/1392/13920429/80743314.htm" target="_blank">مسابقه های كانوپولوی كشور در مراغه برگزار می شود</a></font><br><br><br><img src="http://img.irna.ir/1392/13920429/80743314/80743314-4568955.jpg" height="226" width="442"></div> <div class="infoHolder"> <table id="info" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="VERTICAL-ALIGN: top"> <td style="VERTICAL-ALIGN: top"> <div style="TEXT-ALIGN: left"><a href="/Print.aspx?NID=80743314"><span style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold" class="cNerenji">::</span></a></div><font size="5"></font><div align="center"><br></div><br><font size="5"><font size="2"><span class="lid"><font size="3">مراغه – رییس اداره ورزش شهرداری مراغه گفت: مسابقه های كانوپولوی كشور در این شهر برگزار می شود</font><br><br></span></font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">فرهاد آقایی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با موافقت فدراسیون قایقرانی و كمیته كانوپولوی كشور، این مسابقه ها ۲۵ مرداد سال در رودخانه صوفی چای این شهرستان برگزار می شود. <br>وی اظهاركرد: این رقابت ها با حضور ۱۵ تیم باشگاهی لیگ برتر این رشته در بخش مردان و با شركت ۲۵۰ ورزشكار برگزار می شود. <br>رییس اداره ورزش شهرداری مراغه گفت: این رقابت ها بر اساس اعلام كمیته كانوپولوی كشور، در قالب انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقه های آسیایی و جهانی برگزار می شود. <br>آقایی اضافه كرد: رقابت اصلی تیم های شركت كننده در این مسابقه ها از ۲۶ تا ۲۸ مرداد انجام می شود. <br>وی گفت: با موافقت كمیته كانوپولوی فدراسیون قایقرانی، شهرداری مراغه امتیاز یك تیم لیگ برتری را در این رشته دریافت می كند</font><br></td></tr></tbody></table></div></div></div></div></div></div></center> text/html 2013-07-20T12:42:11+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی نمایشگاه ضیافت در مراغه گشایش یافت http://maravablogname.mihanblog.com/post/516 <div align="center"><font size="6"><br><a class="Titr cblue" href="/html/1392/13920429/80743536.htm" target="_blank">نمایشگاه ضیافت در مراغه گشایش یافت</a><br><br></font><div class="photoHolder"><img src="http://img.irna.ir/1392/13920429/80743536/80743536-4569319.jpg" height="205" width="353"><br><br></div> <div class="infoHolder"> <table id="info" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="VERTICAL-ALIGN: top"> <td style="VERTICAL-ALIGN: top"><font size="2"><span class="lid">مراغه - نمایشگاه ضیافت همزمان با یازدهمین روز ماه رمضان در مراغه گشایش یافت<br><br></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">این نمایشگاه در شش غرفه و در مجتمع فرهنگی و هنری ولایت كمیته امداد این شهرستان دایر شده است. <br>در این نمایشگاه انواع برنج، روغن، حبوبات، گوشت گرم مرغ و گوشت منجمد قرمز و مرغ برای مردم عرضه می شود. <br>این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز دایر بوده و تمام محصولات آن با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه می شود. <br>نمایشگاه طرح ضیافت هر روز از ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۲۴ آماده بازدید مردم است. <br></font><br></td></tr></tbody></table></div><br></div> text/html 2013-07-20T12:39:29+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی ۲۷۱ زندانی مراغه به مرخصی رفتند http://maravablogname.mihanblog.com/post/515 <div class="photoHolder" align="center"><br><br><font face="courier new,courier,monospace" size="5"><a class="Titr cblue" href="/html/1392/13920429/80743608.htm" target="_blank">۲۷۱ زندانی مراغه به مرخصی رفتند </a></font><br><br><br><br><img src="http://img.irna.ir/1392/13920429/80743608/80743608-4569441.jpg" height="224" width="282"><br><br><font size="3"><span class="lid">مراغه - رییس اداره زندان مراغه گفت:۲۷۱ زندانی این شهرستان ازبركت ماه رمضان برخوردار و به مرخصی رفتند</span></font><br></div> <div class="infoHolder"> <table id="info" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr style="VERTICAL-ALIGN: top"> <td style="VERTICAL-ALIGN: top"> <div style="TEXT-ALIGN: left"><a href="/Print.aspx?NID=80743608"><span style="FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: bold" class="cNerenji"><br></span></a></div><span class="rooTitr"></span><br>رحیم فلاح روز شنبه در جلسه شورای طبقه بندی زندان این شهرستان افزود: حضور زندانیان در كنار خانواده‌ها، تامین برخی از ملزومات زندگی و رسیدگی به امور مربوط به خانواده از جمله اهداف اعطای مرخصی به زندانیان است. <br>وی با بیان اینكه اعطای این مرخصی به زندانیان واجد شرایط با مساعدت مقام های قضایی انجام شد، اظهار كرد: پس از بررسی شرایط زندانیان و با هدف تجدید روحیه آن‌ها و برگزاری دو جلسه پی در پی شورای طبقه بندی زندان مراغه با اعطای مرخصی به آن ها موافقت شد. <br>فلاح از تداوم برگزاری این جلسه ها در ایام ماه رمضان برای اعطای مرخصی به سایر زندانیان واجد شرایط خبر داد<br></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-07-20T09:01:04+01:00 maravablogname.mihanblog.com حسین مطلوبی مطالعه كتاب اخلاق ناصری برای یك از مدیران فرهنگی ارشدادارات مراغه ضروری است http://maravablogname.mihanblog.com/post/514 <div align="center"><font size="2"><font size="5">مطالعه كتاب اخلاق ناصری برای یك از مدیران فرهنگی ارشدادارات مراغه ضروری است</font></font><br></div><font size="2">چندی پیش بنده با یكی از مسولین ارشد فرهنگی ادارات مراغه پیرامون یكی از مشكلات آموزشی مدارس گفتگو می كردیم وی كه از مدعیان فرنگ و رابطه فرهنگ می باشد با پرخاشی هرچه تمام پاسخگوی سوالات بنده شد كه جای بسی تعجب داشت چنین مدعی شد كه بنده پا فراتر از حد وحدود خودم نهادم درحالی كه بنده فقط سوال نمودم آیا حقوق شهروندی این است كه مدیران ارشد در پاسخ سوالات پرخاش كنند مگر ایشان كتاب اخلاق ناصری را مطالعه نفرمودند&nbsp; </font>